0 300

Učešće na Forumu naprednih tehnologija

 

U okviru Trećeg Foruma Naprednih Tehnologija, VTŠ Apps Tim je prikazao VR turu kroz
Visoku tehničku školu. Korišćenjem Samsung Gear kamere 360 stepeni i VR računara svim
posetiocima omogućeno je da virtuelno prošetaju kroz sve prostorije škole. Ovo je bila jedna od
najinteresantnijih postavki, a naš štand je bio jedan od najposećenijih, čemu su veliki doprinos
dali i članovi promo tima.