0 430

Puštena u rad VTŠ online anketa

U cilju unapređenja politike kvaliteta uveden je novi on-line sistem realizacije studentske ankete
vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika, sadržaja nastavnih programa i rada stručnih službi
VTŠ Niš. Web aplikaciju za anketiranje i sam postupak anketiranja realizovali su studenti članovi VTŠ
Apps Tima u saradnji sa studentskim parlamentom. U postupku anketiranja učestvovalo je 687 od ukupno
854 provoupisanih studenata što predstavlja uzorak od 73.8%. Vrednovan je pedagoški rad nastavnika i
saradnika na predmetima letnjeg semestra, kvalitet samih predmeta i nastavnih sredstava kao i rad
stručnih službi.