0 217

Otvorena Samsung Apps Laboratorija

131Kompanija Samsung, svetski lider u oblasti digitalnih medija i digitalnih konvergentnih tehnologija, u saradnji sa Visokom tehničkom školom iz Niša otvorila je danas Samsung apps laboratoriju. Samsung Apps laboratorija u Nišu je deo dugoročnog projekta saradnje Samsunga i visokoškolskih ustanova u Srbiji. Samsung će stvoriti idealne uslove za učenje kako bi studenti još u toku studija bili u mogućnosti da samostalno razvijaju napredne aplikacije za mobilne telefone, a odmah nakon diplomiranja bili u mogućnosti da se zaposle u struci.

Samsung “laboratorija”, između ostalog, sadrži: 10 radnih stanica za studente, 3 radne stanice za profesore, multifunkcionalnu površinu za prezentovanje Samsung proizvoda, projektor, TV i belu tablu za efikasnije prezentacije i predavanja.
Studentima će predavanja držati vrsni predavači iz Samsung kompanije, koji će u Niš dolaziti na svakih 6-8 nedelja. Njihov zadatak biće da rade sa studentima na rešavanju aktuelnih programerskih problema i primeni novih Samsung softverskih rešenja.

Laboratorijom će upravljati Visoka Tehnička Škola, a Samsung će studentima uvek obezbeđivati najnovije telefone kako bi se u laboratoriji aplikacije uvek testirale na najnovijim modelima Samsungovih telefona. Laboratorija će redovno biti u kontaktu sa Samsung istraživačkim timom.
Studenti Visoke tehničke škole će tokom trajanja studija koristiti badu, kao primer platforme na mobilnim telefonima. Samsung bada platforma dovela je do demokratizacije ere smart telefona i omogućila smart telefon pogodan za svaki životni stil. Od zvaničnog lansiranja, platforma bada se stalno razvijala kako bi poboljšala korisničko iskustvo i dopustila progamerima da stvore multi-funkcijske aplikacije.

312

Slavimir Stošović, koordinator Samsung apps laboratorije u Nišu, ovim povodom je izjavio: „Oduševljeni smo zbog činjenice da će i naši studenti imati mogućnost da razvijaju nova softverska rešenja i rešavaju aktuelne programerske probleme. Posebno nam je drago što nam je to omogućila kompanija Samsung, što će naši studenti raditi na najnovijim Samsung telefonima i što se to sve dešava u niškom regionu”.
Otvaranje Laboratorije rezultat je uspešne saradnje kompanije Samsung, odnosno njene kancelarije u Beogradu i Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu. Nakon što je škola pokazala interesovanje i ozbljan pristup da svoje akreditovane strukovne programe nadogradi uključivanjem studenata u rešavanje praktičnih zadataka i problema, u ovom slučaju konkretnim projektima iz oblasti razvoja aplikacija za smart mobilne telefone, usledila je intenzivnija komunikacija koja je imala za cilj da studentima obezbedi najsavremenije uslove za rad.

Fotografije sa događaja