0 208

Osvojeno prvo mesto za najbolju studentsku aplikaciju na SAMSUNGU

vest11_1Samsung Electronics izabrao je najbolju lokalnu bada aplikaciju na bada Closing Event-u koji je organizovan 21. aprila u hotelu Zira u Beogradu. Sedamdeset studenata i programera prijavilo je svoje aplakcije tokom šest meseci takmičenja pod nazivom bada Challenge, bada Programerski izazov – za najbolju lokalnu bada aplikaciju.
Učesnici su imali mogućnost da svoje ideje za aplikaciju prijave popunjavanjem forumulara na sajtu www.bada.rs do 1.februara ove godine, nakon čega su imali dva meseca da prijavljene aplikacije razrađuju. U skladu sa bada vizijom – „Smart telefon za svakoga”, kriterijumi za odabir najbolje bada aplikacije bili su sledeći: originalnost i kreativnost, lokalna primenljivost, funkcionalnost, upotrebljivost i dizajn.
Samsung Electronics odabrao je tri aplikacije kao najbolje. Autor najbolje aplikacije, Halo Taxi Srbija (autor Gampo), nagrađen je sa pet hiljada evra. Druga (TV Program Srbija, autor Wireless media) i treća nagrada (Bada Kurs, autor Marko Jovanović) za bada aplikaciju su tri hiljade i hiljadu evra, a svi nagrađeni dobili su i Samsung bada telephone Wave II.
Pored toga nagrađena je i Najbolja studentska aplikacija – Samsung device (Memory Blocks, autor VTŠ Apps Team) i Najbolja aplikacija po izboru stručnog žirija novinara (Night Clock V, autor VTŠ apps Team).
vest11_3
Nagrada novinara potvrdjuje kvalitetan rad u laboratoriji i da smo dorasli da konkurišemo najvećim programerskim kućama u Srbiji u oblasti razvoja aplikacija za bada platformu.
166

Deo atmosfere
Više o aplikacijama Memory Blocks i Night Clock V