0 346

Osvojeno prvo mesto na 10. IEEESTEC konferenciji

Studenti Visoke tehničke škole Miša Ković, Aleksandar Vukašinović, Darko Đorđević, Darko
Kostić, Zoran Kuštrimović, Nikola Jovanović i Danilo Cvetković su kao članovi VTŠ Apps
Tima osvojili prvo mesto na 10. jubilarnoj IEEE konferenciji studentskih projekata.
Konferencija je održana na Elektronskom fakultetu u Nišu 23. novembra 2017. godine. Na
osnovu ocena recenzenata iz redova nastavnog osoblja Elektronskog fakulteta, rad pod nazivom
„10. prošireno realna i virtuelno realna IEEESTEC konferencija“ je nagrađen prvom nagradom
u konkurenciji od 78 radova. Ovo je peta nagrada za redom VTŠ Apps Tima na pomenutoj
konferenciji.