0 213

Follow-up event – Bada Developers day

vest15Na bada Developers događaju održanom 29.12.2010. u beogradskom klubu „Le Garage“ predstavljen je srpski bada Challenge. Miloš Popović, je ispred kompanije Samsung, još jedanput ponovio najvažnije informacije vezano za konkurs. Ukupni nagradni fond od preko 10.000€ namenjen je domaćim programerima koji razviju najbolje bada aplikacije, dok su kriterijumi srpskog bada Challenge-a u potpunosti prilagođeni globalnim kriterijumima koje bada aplikacije treba da zadovolje.

Nakon toga je prikazan način razvoja jednostavne aplikacija, na bada platformi i prikazane osnovne karaktersitike bade. Na ovom linku možete preuzeti source kod demo bada aplikacije sa komentarima na srpskom jeziku. Aplikacija je razvijena za potrebe demonstracije bada platforme u Srbiji i prikazuje poslovice nakon mućkanja telefona.
Ona demonstrira osnovne operacije i koncepte na badi:
– Kreiranje formi;
– Korišćenje akcelerometra;
– Rad sa fajlovima;
– SQLite baza podataka;
– Tajmeri;
– Animacije;
Svi članovi VTŠ Apps Tima su imali priliku da se sretnu sa ostalim programerima koji učestvuju na konkursu i razmene iskustva u razvoju aplikacija sa njima.

Fotografije sa događaja