0 296

Dan otvorenih vrata VTŠ

Dan otvorenih vrata Visoke tehničke škole Niš realizovan je 26. aprila 2017. godine u dvorištu i prostorijama VTŠ
Niš od 10 do 14 časova. Događaj je imao svoja dva dela. Prvi deo se odnosio na sajam praktičnih studentskih radova koji su realizovani u prethodnom periodu,
kao i opreme koja se koristi u nastavnom procesu. U sklopu drugog dela sprovedene su aktivnosti koje su
podrazumevale ukupno sedam radionica sa savremenim temama iz oblasti informaciono komu-
nikacionih tehnologija, saobraćaja, industrijskog inženjerstva, zaštite životne sredine i
građevinskog inženjerstva.

Prema našim podacima radionice je ukupno posetilo 303 učenika i njihovih profesora.