Implementacija algoritma za etiketiranje reči u srpskom jeziku u programskom jeziku Python


Rad pod naslovom “Implementacija algoritma za etiketiranje reči u srpskom jeziku u programskom jeziku Python”

 


MathForKids – edukativni softver za bada i Android OS

 Rad pod naslovom “MathForKids – edukativni softver za bada i Android OS”

 


Multiplayer aplikacija za smart TV kontrolisana pokretom ruke

 Rad pod naslovom “Multiplayer aplikacija za smart TV kontrolisana pokretom ruke” – opisuje stratešku igru pod nazivom GreatWarriors za Samsung Smart TV. 

 


“Great Warriors” – Strateška multiplayer igra za bada OS

Rad pod naslovom “GreatWarriors “– Strateška multiplayer igra za bada OS.

 


Smart TV aplikacija zasnovana na web 2.0 tehnologijama


Rad pod naslovom Smart TV aplikacija zasnovana na web 2.0 tehnologijama, predstavlja prvu srpsku TV aplikaciju, iz ugla programera i objašnjava njene osnovne koncepte.

 


Bada Platforma


Ovde možete saznati sve o bada platformi i kreiranju aplikacija za bada platformu.